Geen stuntprijzen meer voor alcohol vanaf 1 juli; maximale korting 25%

Geen stuntprijzen meer voor alcohol vanaf 1 juli; maximale korting 25%

Vorig artikel Volgend artikel

Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van de overheid bekeken welke invloed kortingsacties bij supermarkten, slijterijen en grote webshops op de verkoop van alcohol. De uitkomst: hoe hoger de korting, hoe meer er wordt verkocht. Uit navraag blijkt dat een substantieel deel van de consumenten minder of minder vaak alcohol zou kopen als de kortingen van 25% of meer verdwijnen.

Dat is een van de redenen dat staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een wijziging van de Drank- en Horecawet. Hij wil als een van de wijzigingen opnemen dat er een verbod komt op prijsacties van meer dan 25% korting op alcoholhoudende dranken. Het is de bedoeling dat deze wijziging al per 1 juli 2021 in werking treedt.

Gemiddelde korting

Het onderzoeksbureau heeft een nulmeting gedaan waaruit blijkt dat de gemiddelde korting op drank tussen de 14 en 21% ligt bij supermarkten, slijterijen en (grote) webshops. Een minderheid van de kortingen is meer dan 25% bij deze winkels. Kijkend naar landelijke slijterijen en supermarkten, dan zijn deze kortingen 25% van alle prijsacties.

Evaluatie

Uit het verhaal van Panteia blijkt dat het ingaan van deze wetswijziging een voldongen feit is en dat er al een plan ligt voor de evaluatie. De nulmeting in 2020 was hier onderdeel van en over twee jaar wordt een nieuwe meeting uitgevoerd om te kijken naar hoe de wetswijziging invloed heeft gehad op de verkoop van drank en de consumptie.

Het onderzoeksbureau kijkt daarbij naar het huidige aanbod van kortingsacties, het type acties, de bijbehorende marketingstrategieën en de manieren waarop deze acties invloed hebben op het consumentengedrag. Bij het onderzoek in 2023 moeten resultaten te zien zijn van hoe retailers en producenten op de wetswijziging hebben gereageerd. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar of de prijzen structureel omlaag zijn gegaan of dat er daadwerkelijk minder korting wordt gegeven.

Standaard prijsverlagingen

Het effectonderzoek in 2023 moet duidelijk maken hoe retailers en producenten op de aanpassing in de wet gaan reageren, bijvoorbeeld door de prijzen structureel te verlagen of door vaker prijsacties met minder korting te doen, en in hoeverre de uitgesproken intenties door consumenten daadwerkelijk leiden tot veranderingen in koop- en consumptiegedrag. De NVWA is verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod op prijsacties met meer dan 25% korting.

Alle informatie over het onderzoek is te vinden in het rapport 'Prijsacties op alcoholische dranken' van Panteia.

Wes van Geneijgen

Freelance journalist en copywriter. Geniet van goed eten, drinken en een toffe trip.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies